Spočítajte si, že koľko ušetríte s bezvodnými pisoármi a úspornými sušičmi rúk

Vychádzame z priemerných cien a spotreby v Slovenskej republike -1 kWh za ..., 1 papierový uterák za .... a 1m vody za ....