Defibrilátory - AED

Plne automatizovaný defibrilátor (AED) je malý ľahko ovládateľný prístroj, ktorý vie zachrániť život pacienta postihnutého srdcovým zlyhaním. Dáva zrozumiteľné slovné pokyny pre postup pri záchrane, vie sám vyhodnotiť stav pacienta a sám tiež odporúča alebo vykonáva resuscitáciu. Obsahuje info tlačidlo pre pohotovostného lekára - stručne slovom informuje o doterajšom priebehu resuscitácie! Prístroj komunikuje v českom jazyku.

Defibrilátory - AED
1 399 € 1 692,79 € s DPH

207,92 € 251,58 € s DPH

56,25 € 68,06 € s DPH