Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(Vyplňte tento formulár a odošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy. Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať naskenovaný na nižšie uvedenú e-mailovú adresu, prípadne ho vložiť do zásielky s vráteným tovarom.)

Adresát

Internetový obchod: eshop.ecostep.sk
Spoločnost: EcoStep s.r.o.
So sídlem: K cementárně 234/6, 15300 Praha - Radotín
IČ: 24799599
E-mailová adresa: info@ecostep.sk
Telefónne číslo: +421 911 284 924

V ……………………………………………………… dňa ……………………………………


Oznamujem, že odstupujem, v súlade so znením § 1829 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, od zmluvy o nákupe tohto tovaru:

  • Dátum objednávky* / dátum dodania*:

  • Číslo objednávky:

  • Peňažné prostriedky za objednávku, prípadne aj za doručenie, prosím poukázať v prospech môjho bankového účtu č.………………………………………………………………………………… najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tohto odstúpenia od zmluvy.

  • Meno a priezvisko spotrebiteľa:

  • Adresa spotrebiteľa:

  • E-mail:

  • Telefón:


S pozdravom…………………………………………………………………………………
(podpis - meno a priezvisko spotrebiteľa)

* - Nehodiace se prešktnite alebo údaje doplňte.